Početna edukacija kladionicara Strategija klađenja - Dublovi

Strategija klađenja - Dublovi

Autor: Tipodrom ...

Sistem klađenja je vrlo jednostavan. Iz ponude je potrebno odabrati 6 događaja na koje ćete se kladiti. Tih 6 događaja je potrebno raspisati na tri listića po dva događaja.

Uslovi i pravila:
Formirati svoju banku
Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota po tipu: oko 1,75
Kvota po dublu izadje oko 3,00

Ako pogodimo svih 6 događaja imamo sva tri dobitna listića.
Ulog: 30 €; Dobitak: 90 € Profit: 60 €

Ako pogodimo 5 događaja imamo sigurno dva dobitna listića
Ulog: 30 €; Dobitak: 60 €; Profit: 30 €

Ako pogodimo 4 događaja imamo sigurno jedan dobitni listić, ali postoji mogućnost da se uklope i dva dobitna;
Ulog: 30 €; Dobitak: 30 €; Profit: 0 €

Ako pogodimo 3 događaja postoji velika mogućnost da se uklopi jedan dobitni listić;
Ulog: 30 €; Dobitak: 30 €; Profit: 0 €

Ako pogodimo 2 događaja postoji mogućnost da se uklopi jedan dobitni listić.

Suština ovog načina klađenja je da se sa jednim dobitnim listićem vrati ulog, a svaki veći dobitak je čisti profit.