Početna edukacija kladionicara Šta je ROI i kako se računa?

Šta je ROI i kako se računa?

Autor: Tipodrom ...

ROI Return on Investment (zarada na investirano)

ROI pokazuje kolika je kompanija zaradila na investiran novac. ROI se iskazuje u procentima na godišnjem, mesečnom ili dnevnom nivou – „Naš ROI je 150% godišnje“. ROI je najsvodniji racio broj i možemo ga zvati kraljem racio brojeva. Zanimljivo je da se na francuskom kralj zaista i piše „le ROI“.

Kako se račina YIELD (ROI)?

Računa se tako da se dobiveni novac deli sa uloženim, te se množi sa 100, a od toga se oduzima 100. Ako smo uložili 5000 Unitsa, a dobili smo 6500 (To je plus 1500), onda nam yield iznosi = 30%

6500 : 5000 = 1,30

1,30 X 100 = 130 (ROI)

130 – 100 = 30% (YIELD)

Yield (ROI) mora da varira i da pada sa većim brojem tipova

Da ne bi bilo zabune, bitno je da se napomene da je u većini slučajeva ROI kod tipstera sa većim brojem tipova (većim brojem uloženih novaca), majnji. Ali to ne znači da je taj tipster lošiji, naprotiv. Bolje je imati ROI 110% na 500 tipova, nego 130% na 20 tipova.
Ako se bacite u računicu po ovom gore primeru, biće vam dosta jasnije.